Eğitim Komitesi

  Okulda başarıyı mümkün kılan bir çok değer vardır ve bunlardan biri toplumdur. Eğer toplum eğitime önem veriyor, gerekli yatırımları yapıyor, yeterli maddi destek sağlıyor ve ilgili yasaları çağdaş gelişmeler ışığında yeniliyorsa okulda başarı kolaylaşır. Toplum sadece gerekli kaynakları değil sosyal adaleti de sağlamalı. Öğrenciler birçok bakımdan birbirinden farklıdır. Farklı ekonomik gruplardan gelen veya bireysel farklılıkları olan öğrencilere aynı imkanları sağlamak doğru ama yeterli değil. Öğrenmenin gerçekleşmesi için gerekli kaynaklar sağlanırken öğrenciler arasındaki farklılıklar dikkate alınmalı, sadece eşit değil aynı zamanda adil olmalı ve pozitif ayrımcılık yapılmalıdır. Eğitim eşitliğini sağlamak ve daha başarılı gençler yetiştirmek için neler yapılabilir ?
1. Eğitim komitemizin konusu mevcut eğitim sistemini göz önüne alarak, nasıl daha başarılı gençler yetiştirebileceğimizi, bunun için neler yapılması gerektiğini tartışmak.
2. Eğitim eşitliği hakkından yararlanamayan çocukların da bu haklarını kullanabilmeleri için yapılabilecek projeleri tartışmak.