Psikoloji

Pskikoloji Komitesi
  DSÖ yaklaşık otuz yıldır ailelerin ruh sağlığı politika metinleri olmasının yeterli ve kaliteli ruh sağlığı hizmeti sunabilmek için ana ve güçlü bir araç olduğunu vurgulamaktadırlar.
Ulusal ruh sağlığı politikalarının öneminin yaygın bir sekilde kabulüne rağmen DSÖ 2001 verilerine göre ülkelerin ancak %60 ının ruh sağlığı politikasının olduğu görülmektedir.
Ülkemizde de 500 binden çok ağır derecede, 6-7 milyonda orta ve hafif şiddette ruhsal bozukluk tanısı konabilecek kişi olduğu belirtilmektedir.
Bu nedenle ülkemizde ruh sağlığı politikasını nasıl etkin hale getirebiliriz?  
1. Aile içinde şiddet görmüş bireyleri topluma geri kazandırmak ve bu olayların önüne geçmek için neler yapılabileceğini tartışmak.
2. Ruh sağlığı politikasını ülkemizde nasıl daha etkin hale getirebiliriz.